Jana Gana Mana | Sur Gujarat Ke Junior

Song: Jana Gana Mana
Album: Sur Gujarat Ke junior
Singer: Vacha Thacker, Archie Mistry, Karan Thacker, Aditi Sharma, Yashita Pal, Drashti Mehta & Dr Krupesh
Lyrics: Rabindranath Tagore
Music: Dr. Krupesh Thacker
Recording Studio: Krup Music Studio
Label: Krup Music
NGO Partner: Give Vacha Foundation
EsyID Link: Jana Gana Mana
Music Release Date: 14 Aug 2015

JANA GANA MANA – KRUP MUSIC