Pappa Mara Superman

Song: Pappa Mara Superman
Album: Pappa Mara Superman
Singer: Parv Thacker, Vacha Thacker
Actor: Parv Thacker, Vacha Thacker, Dr. Krupesh Thacker
Lyrics & Music: Dr. Krupesh Thacker
Music Arranged, Mixed & Mastered: Dr. Krupesh Thacker
Producer: Nayna ThackerDr. Shashikant Thacker, Dr. Pooja Thacker
Director: Dr. Krupesh Thacker
Recording Studio: Krup Music Studio
Production: Krup Music Productions
NGO Partner: Give Vacha Foundation
Label: Krup Music
EsyID Link: Pappa Mara Superman
Music Release Date: June 20, 2021


PAPPA MARA SUPERMAN – KRUP MUSIC

ABOUT

“Pappa Mara Superman” is a Gujarati song by Parv Thacker (Youngest Singer In The World), Dr. Krupesh ThackerVacha Thacker. The Actors are Dr. Krupesh Thacker, Vacha Thacker & Parv Thacker (Youngest Actor In The World). The song is release by Krup Music record label. NGO partner is the Give Vacha Foundation.


LYRICS IN GUJARATI

પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;
પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;

અનહદ અનેરું વ્હાલ કરે પપ્પા,
રાખે સૌનો ખયાલ ઘરે પપ્પા;
ખુશાલી હર મન માં ભરે પપ્પા,
રાખે સૌનો ખયાલ ઘરે પપ્પા;

પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;
પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;

વહેતા પવન જેવો પપ્પા નો વ્હાલ છે,
જોઈ શકુ ના પણ મુજને તે ખ્યાલ છે;
વહેતા પવન જેવો..

વહેતા પવન જેવો પપ્પા નો વ્હાલ છે,
જોઈ શકુ ના પણ મુજને તે ખ્યાલ છે;

શ્વાસો હવે આ મારા ભારે પપ્પા,
રાખે સૌનો ખયાલ ઘરે પપ્પા;
અનહદ અનેરું વ્હાલ કરે પપ્પા,
રાખે સૌનો ખયાલ ઘરે પપ્પા;

પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;
પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;
પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;
પપ્પા મારા પપ્પા મારા, છે સુપરમેન;

LYRICS IN ENGLISH

Pappa Mara, Pappa Mara,
Chhe Superman;
Pappa Mara, Pappa Mara,
Chhe Superman.

Anhad Aneru Vhal Kare Pappa,
Rakhe Sauno Khayal Ghare Pappa;
Khushali Har Man Ma Bhare Pappa,
Rakhe Sauno Khayal Ghare Pappa;

Pappa Mara, Pappa Mara, Chhe Superman;
Pappa Mara, Pappa Mara, Chhe Superman.

Vaheta Pawan Jevo
Pappa No Vhal Chhe;
Joi Shaku Na Pan
Mujne E khayal Chhe;
Vaheta Pawan Jevo…

Vaheta Pawan Jevo Pappa No Vhal Chhe;
Joi Shaku Na Pan Mujne E khayal Chhe;

Shwasho Have Aa Mara, Bhare Pappa,
Rakhe Sauno Khayal Ghare Pappa;
Anhad Aneru Vhal Kare Pappa,
Rakhe Sauno Khayal Ghare Pappa;

Pappa Mara, Pappa Mara, Chhe Superman;
Pappa Mara, Pappa Mara, Chhe Superman.
Pappa Mara, Pappa Mara, Chhe Superman;
Pappa Mara, Pappa Mara, Chhe Superman.