Prabhu Naavik Thai Hankar

Song: Prabhu Naavik Thai Hankar
Album: Jain Stavans Vol 6
Singer: Rupal Doshi, Kishor Manraja
Lyrics: Traditional
Music: Piyush Shah
Label: Krup Music
EsyID Link: Prabhu Naavik Thai Hankar
Music Release Date:ABOUT

“Prabhu Naavik Thai Hankar” is a song from the album “Jain Stavans Vol 6”. A song is sung by Rupal Doshi & Kishor Manraja. Released by Krup Music Record Label.


HINDI LYRICS

LYRICS WILL BE SOON

ENGLISH LYRICS

LYRICS WILL BE SOONPRABHU NAAVIK THAI HANKAR – JAIN STAVANS VOL 6