Dada Mukhaldu Batavo

Song: Dada Mukhaldu Batavo
Album: Jain Stavan Vol 5
Singer: Vipul Chheda
Lyrics: Traditional
Music: Kamlesh Jadhav
Record Label: Krup Music
EsyID Link: Dada Mukhaldu Batavo
Music Release Date: January 7, 2020ABOUT

“Dada Mukhaldu Batavo” is a song from the album “Jain Stavan Vol 5”. A song is sung by Vipul Chheda. Released by Krup Music Record Label.


GUJARATI LYRICS

LYRICS WILL BE SOON.

ENGLISH LYRICS

LYRICS WILL BE SOON.DADA MUKHALDU BATAVO – JAIN STAVAN VOL 4