Gujarati Songs

"Kyan Chhe Kano?" album by Krup Music featuring Dr. Krupesh Thacker.
KYAN CHHE KANO?
"Rakhdi - Mithi Mithi Yaadon" song by Krup Music featuring Parth Gohil.
RAKHDI MITHI MITHI YAADON
"Ibadat" by krup music featuring Kumar Pandya, Mehul Trivedi & Sidik Sumra.
IBADAT
"Thayu Chhe Shu Aa" song by Krup Music featuring Parth Oza.
THAYU CHHE SHU AA?
"Naam Taru" song by Krup Music featuring Parth Gohil.
NAAM TARU
"Hai Naman - Shaheedo Ne Salaam" song by Krup Music featuring Parv, Vacha & Dr. Krupesh Thacker.
HAI NAMAN – SHAHEEDO KO SALAAM
"Tu Chhe O Maa" song by Krup Music featuring Parv, Vacha, Dr. Pooja Thacker & Dr. Krupesh Thacker.
TU CHHE O MAA
"Swaminarayan Dhun" song by Krup Music featuring Parv, Vacha and Dr. Krupesh Thacker.
SWAMINARAYAN DHUN
"Laadli Beni" song by Krup Music featuring Parv, Vacha and Dr. Krupesh Thacker.
LAADLI BENI
Kanha Unplugged by Krup Music featuring Dr. Krupesh Thacker, Vacha Thacker & Parv Thacker.
KANHA UNPLUGGED
"Dhingli" Song by Krup Music featuring Parv, Vacha and Dr. Krupesh Thacker.
DHINGLI
Kanha Medley by Krup Music featuring Dr. Krupesh Thacker & Purvi Rajguru.
KANHA MEDLEY
"Kaho Poonam Na" by Krup Music featuring Purvi Rajguru & Dr. Krupesh Thacker.
KAHO POONAM NA
"Ek Varsaadi Sanj" song by Krup Music featuring Anindita Ghosh.
EK VARSADI SANJ
"Jalaram Dhun" song by Krup Music featuring Parv, Vacha & Krupesh Thacker.
JALARAM DHUN
"Ram Rakhe Tem Rahiye" song by Krup Music featuring Parv, Vacha, Dr. Krupesh Thacker & Dr. Krupesh Thacker.
RAM RAKHE TEM RAHIYE
"Ram Dhun Non Stop" song by Krup Music featuring Parv, Vacha & Krupesh Thacker
RAM DHUN NON STOP
"Ram Dhun 108 Times" song by Krup Music featuring Parv, Vacha & Krupesh Thacker.
RAM DHUN 108 TIME
Pappa Mara Superman song by Krup Music featuring Parv, Vacha & Krupesh Thacker.
PAPPA MARA SUPERMAN
"Jai Adhyashakti" aarti by Krup Music featuring Dr. Krupesh Thacker, Vacha & Parv.
JAI ADHYASHAKTI

MOVIE SONGS

"Je Pan Kahish E Sachuj Kahish" Movie by Krup Music featuring Gaurav Paswala & Sneha Devganiya.
JE PAN KAHISH E SACHUJ KAHISH
"Thai Jashe" movie by Krup Music Malhar Thakar & Monal Gajjar.
THAI JASHE
"Commitment" movie by Krup Music featuring Manas Shah & Maulika Patel.
COMMITMENT
"Armaan" movie by Krup Music featuring Poojan Trivedi, Alisha Prajapati & Netri Trivedi.
ARMAAN
"Mad For Each Other" movie by Krup Music featuring Neelam Gandhi & Abhijit Sametriya.
MADE FOR EACH OTHER
"O Taareee" movie by Krup Music featuring Revanta Sarabhai & Janki Bodiwala.
O TAAREEE
"Roll No. 56" movie by Krup Music featuring Het Dave, Shruti Gholap & Ashok Beniwal.
ROLL NO. 56
"Chal Man Jeetva Jaiye" movie by Krup Music featuring Krishna Bharadwaj & Rajeev Mehta.
CHAL MAN JEETVA JAIYE
"Babaal" movie by Krup Music featuring Gopal Barot & Pooja Bhat.
BABAAL
"Dhaakad" movie by Krup Music featuring Kailash Shadadpuri & Krutika Desai.
DHAAKAD
"Mari Life Tari" movie by Krup Music featuring Manan Buch & Heeral Bhalla.
MARI LIFE TARI
"Mijaaj" movie by Krup Music featuring Malhar Thakar & Esha Kansara.
MIJAAJ
"Oxygen" Movie by Krup Music featuring Aanshul Trivedi & Vyoma Nandi.
OXYGEN
"Paaghadi" movie by Krup Music featuring Revanta Sarabhai, Tillana Desai & Netri Trivedi.
PAAGHADI
"Satti Par Satto" movie by Krup Music featuring Manas Shah & Khanjan Thumbar.
SATTI PAR SATTO
"Baap Re Baap" movie by Krup Music featuring Prapti Ajwalia & Tilana Desai.
BAAP RE